ADATVÉDELEM ÉS ADATKEZELÉS

Adatvédelmi alapelvek

A katamaran.hu, mint adatkezelő, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván a személyes adatokat.

A katamaran.hu az Adatvédelmi Nyilvántartásba történő bejelentkezési kötelezettségének eleget tett, nyilvántartási azonosítójának iktatása folyamatban van.

Személyes adatok

A honlap használata során előfordulhat, hogy személyes adatokat kérünk öntől. Ezeket kizárólag az igénylésükkor ismertetett célokra, és/vagy ezen Adatvédelmi alapelveknek megfelelően használjuk.

Személyes adatok továbbadása harmadik feleknek

Személyes adatait az ön beleegyezése nélkül nem értékesítjük vagy továbbítjuk külső partnereknek. Egyes esetekben mindazonáltal önnek alkalma nyílik engedélyezni számunkra, hogy információs és/vagy marketinganyagokat küldjünk önnek saját és/vagy partnereink termékeiről és szolgáltatásairól.

A felhasználók magatartásának elemzése

Fenntartjuk a jogot, hogy a honlap – és annak egyes részeinek – látogatottsága mérése érdekében statisztikai kimutatásokat készítsünk felhasználóink magatartásának bizonyos paramétereiről (pl. a hirdetésekre kattintások számáról), s ezen kimutatásokat – összesített formában – továbbítsuk hirdetőinknek. Az önöktől személyes adatokat kérő harmadik felek magatartásáért nem vagyunk felelősek, ezért javasoljuk, tájékozódjanak azok adatvédelmi alapelveiről, mielőtt információkat szolgáltatnak nekik.

Cookie-k

Tudnia kell, hogy a “cookie”-k által automatikusan információk képződhetnek az ön a honlappal kapcsolatos viselkedéséről. A “cookie”-k kis szövegfájlok, melyek által egy honlap felismeri a visszatérő felhasználókat, és amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy adatokat gyűjtsünk felhasználóink viselkedéséről a honlap továbbfejlesztése és hirdetési startégiája hatékonyabbá tétele érdekében. A “cookie”-k nem csatlakoznak az ön rendszeréhez, és nem károsítják az ön fájljait. Ha nem szeretné, hogy információk keletkezzenek önről a “cookie”-k által, a legtöbb böngészőben letilthatja használatukat.

Személyes adatok frissítése vagy törlése

Ön értesíthet minket a számunkra korábban megadott személyes adatai megváltozásáról a honlap Adatszolgáltatási űrlapján. Amennyiben ön az adatai törlését kéri az adatbázisunkból, mi minden kereskedelmileg ésszerű erőfeszítést megteszünk kérése teljesítése érdekében. Mindazonáltal előfordulhat, hogy a törléseket dokumentáló háttérfájlok miatt bizonyos maradványinformációk a törlést követően is megmaradnak önről.

A Szerzői jogok

A Felhasználók által feltöltött file-ok tartalmát a Weboldal üzemeltetői nem ellenőrzik, így ezekért nem vállalnak felelősséget. Amennyiben a Weboldal üzemeltetőinek tudomására jut, hogy a Felhasználók által a Weboldalra feltöltött bejegyzések, vélemények vagy file-ok harmadik fél személyiségi vagy szerzői jogait sértik, ezeket azonnal eltávolítják és a tartalom elhelyezőjétől kára megtérítését követelheti.A Felhasználók elfogadják, hogy a Weboldalra feltöltött tartalmakat és file-okat a Weboldal üzemeltetői és egyéb, a Weboldal üzemeltetőinek érdekeltségébe tartozó nyomtatott vagy egyéb online kiadványokban felhasználhatják.A Weboldalon a található szerkesztőségi tartalom a Weboldal üzemeltetőinek szellemi tulajdonát képezi és a Weboldal üzemeltetői előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A Weboldal egyes részeit Felhasználó kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a tartalom terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. Felhasználó nem jogosult továbbá a lementett Weboldalról a jelen Jogi közleményekre és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására. A fentiektől eltérni csak a Weboldal üzemeltetőivel kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag a Weboldal üzemeltetőivel szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén a Weboldal üzemeltetői a jogsértéssel való felhagyást és káruknak megtérítését követelhetik.
A nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra a nyilvános közlésekre érvényes jogszabályok az irányadóak (1986. évi II. törvény, 1978. évi IV. törvény).

Jogsértés és jogorvoslat

A Felhasználónak joga van tájékoztatást kérni a Weboldal üzemeltetőitől adatai kezelésével kapcsolatban, valamint hogy jelezze a Weboldal üzemeltetői felé, ha adatainak kezelése jogsértő bármilyen formában. A Felhasználónak lehetősége van arra is, hogy jogsérelem vagy annak gyanúja esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon.A Felhasználó köteles saját személyes adatait megadni a regisztráció során. Amennyiben a Felhasználó harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Weboldal üzemeltetői jogosultak a Felhasználóval szembeni kártérítésre. A Weboldal üzemeltetői ilyen esetben minden tőlük telhető segítséget megadnak az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.A Weboldalt a Weboldal üzemeltetői megbízásából moderátorok felügyelik; a moderálás célja a kulturált hangnem és a szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása. A moderátorok jogosultak egyes témák, illetve egyes hozzászólások törlésére, felhasználók felfüggesztésére és törlésére, ugyanakkor munkájukat eseti jelleggel, a kizárólagosság igénye nélkül végzik. A Weboldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget a moderálás elégtelenségéből adódó kárért vagy kényelmetlenségért. A törlések során a moderátorok nem jogi fórumként járnak el, de amennyiben olyan hozzászólással vagy tartalommal találkoznak, amely feltehetően jogsértő, azt jogosultak előzetes értesítés nélkül eltávolítani.

IT biztonság

A Weboldal üzemeltetői és a szervereit üzemeltető internet szolgáltató egyaránt törekszenek arra, hogy a Weboldal üzemeltetőinek internetes oldalai technikai szempontból biztonságosan működjenek. Ugyanakkor az Internet mint technológia alapvetően információk megosztását szolgálja, így az azon közzétett adatok biztonságát a szolgáltatók nem tudják garantálni. Ezért a Weboldal üzemeltetői felhívják Felhasználóik figyelmét, hogy kizárólag olyan adatokat tegyenek közzé saját magukról, amelyek bűncselekmény során történő kikerülése nem okoz nekik anyagi kárt. Ilyen esetben ugyanis a Weboldal üzemeltetőinek nem áll módjukban anyagi felelősséget vállalni a Felhasználói adatokért.

Felelősség kizárás

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős az oldalon elhelyezett álláshirdetések valóságtartalmáért.
Az oldalon megjelent hirdetések tartalmáért a Weboldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget. Az elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a Weboldal üzemeltetőinek véleményét. A hirdetések közzétételekor a Weboldal üzemeltetői teljes mértékben a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései szerint járnak el.A Weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. A tartalom pontosságának, teljességének esetleges hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Weboldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Weboldal üzemeltetői tudomást szereznek arról, hogy az általuk linkelt oldal vagy a linkelés más személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítják a Weboldalról. Ezen felül a Weboldal üzemeltetői az általuk használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Az Adatvédelmi alapelvek módosítása és a jogi közlemények

Fenntartjuk a jogot az Adatvédelmi alapelvek módosítására és frissítésére, mely változásokról értesítjük önt.

Az oldalon elvégzett regisztrációval a Felhasználó előzetesen, önkéntesen és kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait a Szolgáltató kezelje illetve tárolja. A regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adatait a Szolgáltató annyiban kezelheti, amennyiben az a Felhasználó által a regisztrációval elérendő célok eléréséhez szükséges.

A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és minden olyan biztonsági és technikai intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja. A Szolgáltató nem jogosult az így megszerzett adatokat 3. személynek továbbítani.

A Szolgáltató az adatok kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben előírt kötelezettségeknek eleget tesz.

A Szolgáltató a Felhasználó által tudatosan átadott magántermészetű adatokat csakis arra a célra használja fel, amire azt tulajdonosa a rendelkezésére bocsátotta. Az adatokat más célra történő felhasználás céljából senkinek, semmikor nem adja tovább. Felhasználói adatokat csakis statisztikailag feldolgozott formában, egyedi azonosítókhoz nem kapcsolhatóan hozunk nyilvánosságra. Az oldal a rajta lévő más oldalakra irányító linkek kapcsán nem felelős ezen Internet oldalak adatkezelési eljárásmódjáért, illetve tartalmáért.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem ellenőrzi az álláshirdetést feladó személyeket, továbbá nem vizsgálja a hirdetések tartalmát.